Apatyka Úzké boční údolí vedoucí z Močidel. Za název vděčí bylinám vysktujícím se na svazích. Po celý rok lze sledovat výrazné teplotní rozdíly oproti okolním lokalitám.


Bludiště Skalní seskupení 2,5 km severozápadně od Mšena, poblíž návrší Romanov. Jedna ze zajímavostí tzv. Mšenského okruhu - Cinibulkovy cesty. Tvořeno skalními soutěskami a komíny v kvádrových pískovcích. V jeho blízkosti se nachází skalní útvar Tutanchamón. Při vstupu do bludiště musíte překonat několik metrů strmé skály, s vytesanými schůdky a řetězem jako zábradlím. Nenechte se odradit - další překážky, vyjma úzkých průchodů, už nejsou.


Cinibulkova stezka Na této místní trase KČT pojmenované po největším propagátorovi Kokořínska Josefu Bedřichovy Cinibulkovi se nachází hned několik skalních útvarů:
Prolezovačky - Výduti v pískovcích pod Romanovem. Dutiny jsou spojeny úzkými průlezy, jejichž vznik je podmíněn železitými polohami a selektivním větráním pískovců.
Obraznice - Též se jí říká jeskyně Máří Magdalény. Je to nevelká umělá jeskyně v rokli pod Romanovem. Za třicetileté války zde byla skrýš cenných předmětů a obrazů z panského sídla a kaple v Romanově.
Bludiště - Je tvořeno skalními soutěskami a komíny v kvádrových pískovcích. V jeho blízkosti se nachází skalní útvar Tutanchamón.
Průsečná skála - Hluboká vozová cesta vytesaná v pískovcovém masivu. Byla používaná snad i Švédy za třicetileté války.
Obří hlava a Žába - Pískovcové pozoruhodně tvarované útvary.Debř
Vycházkové údolí u Mšena.
Součástí údolí také ukázka skalního bytu, pomníček Mistra Jana Husa, odpočívadlo U Mochomůrky a bývalá lesní scéna.


Kočičina
Údolí, které se nachází 3 km jihozápadně od Mšena je lemováno velkým množstvím skalních výchozů a stěn.
V některých skalách jsou zachovány reliéfy lidové tvořivosti pocházející ponejvíce z období kolem přelomu 19. a 20. století. Některé útvary mají již silně ztrhané rysy nejspíše vlivem eroze v měkkých pískovcích. Vlastní údolí se nachází mezi Sedlcem a Kaninou a je procházeno červenou turistickou značkou od Sedlce k rozcestí "U Grobiána" v Kokořínském dole. Je součástí CHKO Kokořínský důl.


Močidla

Náckova Rokle

Planý Důl

Vrdobol Lokalita Vrbodol se nalézá 1 km východně od Kaniny.

Zajímavostí je zde jeskyně zvaná Partyzánská, nebo» za druhé světové války sloužila jako úkryt stíhaných osob. Tuto jeskyni nalezneme ve východním konci údolí v místech kde přechází stromový porost na polní planinu.
Údolí přímo navazuje na údolí zvané Kočičina. Ve Vrbodolu nalezneme několik zajímavých skalních útvarů v pískovcových výchozech. Na některé skalách byly vytvořeny zajímavé reliéfy. Přístup je nejsnadnější po červené turistické značce od rozcestí "U Grobiána, ale pod Kaninou je nutno tuto značku opustit a dát se východním směrem po neznačené stezce, která vede téměř k jeskyni.

Nahoru