Cykloturistika

V posledních letech došlo k masovému nárůstu zájmu o cykloturistiku, celé Čechy jsou protkané více či méně zajímavými cyklostezkami, což se pochopitelně nevyhlo ani Kokořínsku. Nutno ale poznamenat, že zájem turistů na kolách se omezuje v této oblasti spíše jízdu na hlavních silničních tazích Kokořínska kombinovanou s občerstvovacími zastávkami. Je to škoda, protože platí čím menší silnice, tím větší klid a bezpečí, navíc i malé silničky vedou do krásných a tajemných koutů Kokořínska. Pokud se jedná o tyto jezdce, jejich označení lze odvodit od použitých kol jako trekové cykloturisty, tedy cyklisty používající tzv. treková kola vhodná právě pro jízdu na malých silnicích, případně na zpevněných lesních či polních cestách. Další kategorie cyklistů jsou potom pravověrní bikeři, kteří používají výhradně opravdová horská kola, a kteří jezdí náročným terénem, tedy cestou necestou. Pro obě tyto kategorie cyklistů nabízí Kokořínsko nepřeberné množství výletů a tratí, na které místní cyklisté nedají dopustit, a to ani ve srovnání s vyhlášenými lokalitami typu Šumavy, Krkonoš apod. Podle tohoto hrubého rozdělení je i rozdělen další text.
Treková cykloturistika

Jak již bylo uvedeno, na Kokořínsku je možno podniknout spoustu krásných cykloturistických výletů za použití malých silniček mimo hlavní tahy.
Pokud se jedná o hlavní dopravní tepnu okolí Kokořína - silnici začínající ve Lhotce u Mělníka, vedoucí Kokořínským údolímdo obce Ráj a pak směrem na Mšeno nebo na Dubou, ohledně této cesty právě kategorií trekových cyklistů tolik oblíbené nutno upozornit, že během letních víkendů (zvláš» těch vydařených) je velmi frekventovaná, bohužel nejen cyklisty, ale také automobilisty, kteří nejsou vždy úplně ohleduplní.
Zejména pro výlety rodičů s dětmi je tato cesta potom vyloženě nevhodná.
Jiná situace je samozřejmě v pracovních dnech, kdy je i tato cesta velmi klidná. Pro zmiňované rodiny s dětmi - a těmi nejmenšími specielně - lze vřele doporučit buď ty nejmenší silničky, případně uzavírané lesní silnice, kam automobily, kromě "lesáků", mají vjezd zakázán.

K těmto trasám patří například:
cesta z vesnice Vojtěchov Planým dolem a zpět
- začátek po modré, potom stále rovně (většinou asfaltová cesta končí příkrou stezkou do kopce, ale stojí za to jet jen tam a zpět)

cesta ze Želíz (Dolní Zimoře) Zimořským dolem, Truskavenským dolem a Šemanovickým dolem - značená cyklotrasa 010 a 011.

Na závěr této části nutno uvést, že denní výlety lze z Kokořínska podniknout třeba na horu Říp (vhodné je použít lávku pro pěší v Liběchově) nebo i na Máchovo jezero.
Horská kola - bikeři

V této kategorii specielně platí co bylo uvedeno shora v tom smyslu, že ohledně technické i fyzické náročnosti jsou kokořínské stezky jednoduše lepší než např. trasy v Krkonoších či na Šumavě. Příroda je tady téměř panenská a v každém ročním období krásná. Lze potom jen doporučit prostě vyrazit první cestou vedoucí od silnice, která vás napadne - cesta po nějaké době buď zmizí do ztracena nebo naopak objevíte nádhernou všemi zapomenutou cestu, která před pár stoletími byla používána místními lidmi nebo např. švédskými vojsky

Pro všechny cyklisty, a zejména pro bikery používající lesní cesty, nutno zdůraznit následující zásady: - celá oblast Kokořínska spadá pod CHKO Kokořínsko, což samo o sobě všem turistům přináší zákonná omezení daná správou CHKO

- dále např. podle zákona č. 289/1195 Sb, § 20 (lesní zákon) je v lesích zakázáno rušit klid a ticho, mimo lesní cesty a vyznačené trasy jezdit na kole, na koni, na lyžích nebo na saních, atd.

- zdůraznit lze potom hlavně to, že na všech lesních a polních cestách není nikdy nutné a přípustné brzdit smykem, tedy tak, že cyklista jedoucí z kopce má zablokované zadní kolo a hrne tak pod sebou zeminu - eroze je pak nesmírná a takový cyklista neumětel nech» jezdí raději po asfaltu.
Turistika


Možnosti pěší turistiky jsou v okolí Kokořína v podstatě neomezené, protože je tu bezpočet cest a stezek, jak znečených tak neznečených. Stačí se jen rozhodnout jak náročnou trasu zvolíte. V okolí Kokořína lze kombinovat zdravotní vycházky s náročnými celodenními výlety.
Základem pro zdejší výlety je hustá si» dobře značených turistických stezek, o kterou se stará Klub českých turistů. Tyto stezky především spojují nejhezčí místa Kokořínska, mezi které rozhodně patří skalní útvar Pokličky což jsou pískovcové sloupy s poklicemy. Tyto skalní útvary jsou po Kokořínském hradu druhou nejnavštěvovanější atrakcí. Dále nelze opomenout jeskyně Nedamy, zbytky původní tvrze Staráky, loupežnické hnízdo Klemperku, rybník Harasov ( dočasně vypuštěný ) a mnho dalších přirodních i historických památek. Tyto turistické stezky však nespojují jen místní zajímavosti, ale i poměrně vzdálená místa. Nejčastějším delších výletů bývá Máchovo jezero, hrad Bezděz, zámek Houska, Mšeno a jiné.
V podstatě každý zde najde své místo, které si zamiluje a bude se na něj rád vracet. Aby jste takové svoje místo našli přikládáme zde podrobný popis turistických tras a příslušné mapy.


Turistické výletní trasy

1. Máchova cesta
Lhotka (bus, vlak) - mlýn Štampach 2 km - Harasov 4 km (Žl) - U Grobiána 6,5 km (Č 2, Žl 10) - Kokořín, Dolina 8,5 km (M 9, Z 6) - Pokličky, rozc. 10,5 km (M 3, M 4) Vojtěchov 12 km (M 7, Z 6) - Ráj 13,5 km (Žl 8) - Krásná rokle 15 km - rozc. Pod Drnclíkem 16,5 km (Z 14, Z 17) - rozc. Pod Lipovým vrchem 17,5 km (M 12) - Houska, rozc. 18 km (Č, M)

2. Mšeno - Kokořínský důl - Kočičina
Mšeno (K) - Bílka rozc. 1,5 km (M 3, Z 6) - Sedlec 2 km (Z 6) - odbočka do Vrbodolu 4,5 km - Kočičina, pod Hradskem 5 km (Žl 10) - U Grobiána 6 km (Č 1, Žl 10)

3. Mšeno - Pokličky
Mšeno (K) - Bílka, rozc. 1,5 km (Č 2, Z 6) - Náckova rokle, rozc. 3 km (Z 5) - rokle Apatyka 4 km - Pokličky, rozc. 5km (Č 1, M4)

4. Mšeno - Kokořínský důl - Chudolazy
Mšeno (K) - Mšeno, koupaliště 0,5 km (Z 6, Z 13, Žlm 14) - pod hájovnou Na Rovinách 1,5 km (Z 6, Z 13, Žlm 15) - Švédský val 2 km (Z 6, Žlm 14) - Obří hlava a žába 2,5 km (Žlm 14) - Pokličky 4,5 km - Pokličky, rozc. (Č 1, M 3) - Jestřebice, bus 5 km (Z 6, Žl 16) - Šemanovický důl 8 km - U Spáleného vrchu 9,5 km - rozc. pod Horní Vidimí 11 km (Žl 19) - Horní Vidim, bus 12 km (Z 21) - Dolni Vidim záp. okraj 14 km - Království 16 km (Z 16) - Chudolazy, bus 17,5 km

5. spojka z trasy na Pokličky do rokle Močidla
U Faraona, rozc. (Žlm 14) - Náckova rokle, rozc. 0,5 km (M 3)

6. velký mšenský okruh
Mšeno (K) - Bílka, rozc. 1,5 km (Č 2, M 3) - Sedlec 2 km (Č 2) Na panském 3,5 km (Čm 11 ) - Kokořín, Dolina 5 km (Č 1, M 9) - tábořiště U splávku 6 km - Nedamy, jeskyně 6,5 km - Malá Jestřebice 9 km (Žl 20) - Jestřebice, bus 10 km (M 4, Žl 15) odb. k Jestřebickým Pokličkám 11,5 km - Vojtěchov, rozc. 12,5 km (Č 1, M 7) - Švédský val 14,5 km (M 4, Žlm 15) - pod hájovnou Na Rovinách 15 km (M 4, Z 13, Žlm 14) - Mšeno, koupaliště 16 km (M 4, Z 13, Žlm 15) - Mšeno 16,5 km

7. Kokoř.důl - Planý důl - Střezivojice - Nedvězí
Vojtěchov, rozc. (Č 1, Z 6) - Planý důl, rozc. 2,5 km (Z 21) Střezivojice, u hřiště 4,5 km - Střezivojice, bus 5,5 km (Žl 8) Na spáleništi 6 km (Žl 8) - rozc. u Dražejova 8 km (Z 33, ŽI 34) Nedvězí, rozc. 9 km (Žl 19, Žl 34)

8. skalním městem do Střezivojic
Nad Studáneckou roklí (Z 13, Žlm 14) - Bludiště 0,2 km (Žlm 14) - Ráj (Č 1) 2 km - Zbrázděný vrch 5 km (Z 21) - Kamenný důl, jeskyně 6,5 km - Pod Kostelečky 9,5 km - Na spáleništi (M 7) 10,5 km - Střezivojice, bus 11 km (M 7)

g 9. Kokořínský důl - Kokořín - Zimořský důl
Kokořín, Dolina (Č 1, Z 6) - odb. ke hradu Kokořín 0,5 km - Kokořín, obec 2,5 km - Truskavenský důl, rozc. 4 km - Zimořský důl, rozc. 6 km (Žl 15)

10. okruh z Kokořínského dolu přes Hradsko
U Grobiána (Č 1, Č 2) - Kočičina, pod Hradskem 1 km (Č 2) - Hradsko 2 km - U Grobiána 3 km

11. červené psaníčko
Autokemp Kokořín, Dolina - skalní převis U bobříka odvahy 0,3 km - Na panském 1,5 km (Z 6) - autokemp Kokořín, Dolina 3,5 km

12. Skramouš - Lobeč - Houska
Skramouš, vlak - Lobeč 3 km - Nosálov, okraj vsi 5 km - Fučík 6,5 km - Pod Lipovým vrchem, rozc. 8 km (Č 1) - Houska, rozc. 8,5 km (Č, M)

13. Mšeno - Vyhlídky - Brusné
Mšeno (K) - Mšeno, koupaliště 0,5 km (M 4, Z 6, Žlm 14) - pod hájovnou Na Rovinách 1,5 km (M 4, Z 6, Žlm 14) - Vyhlídky, rozc. 2 km (Žlm 15) - Nad Studáneckou roklí, rozc. 2,5 km (Žl 8, Žlm 15) - Brusné, rozc. 4 km

14. žluté psaníčko (Cinibulkova cesta)
Mšeno (K) - Romanov 1,5 km - Prolezovačky 1,9 km - Obraznice 2,2 km - Kačina, rozc. 2,5 km - odb. k Vyhlídkám 3,8 km - Vyhlídky, rozc. 4 km (Z 13) - Nad Studáneckou roklí, rozc. (Z 13, Ž 8) - Bludiště 4,7 km - Švédský val 6,1 km (M 4, Z 6) - Obří hlava a žába 6,6 km (M 4) - U Faraona, rozc. 6,9 km (Z 5) - pod hájovnou Na Rovinách 7,5 km (M 4, Z 6, Z 13) - Mšeno, koupaliště 8,5 km (M 4, Z 6, Z 13) - Mšeno 9 km

15. Jestřebice - Truskavenský důl
Jestřebice, bus (M 4, Z 6) - Malá Jestřebice (Z 6) - Kostelíěek 2 km - Šemanovický důl 2,5 km - Klemperka 5 km - Truskavenský důl, rozc. 5,5 km (M 9)

16. Horní Vidim - Housecké vrchy
Horní Vidim, bus - Dolní Vidim 1 km (Žl) - Střezivojický důl, rozc. 3 km - Dobřeň 4,5 km - Planý důl 6,5 km (M 7) - Zbrázděný vrch 8 km (Žl 8) - Konrádov 9,5 km - Zkamenělý zámek 11 km - rozc. Pod Drnclíkem 12,5 km (Č 1)Rybaření


V oblasti Kokořínského údolí se rybaří na rybnících říčky Pšovky. V současné době lze chytat na rybnících Velká Lhotka a Stříbrník (Vojtěchov) na povolenky Českých lesů, které lze zakoupit na Mělníku (Lesní správa, ul. Kokořínská). Největší kokořínský rybník je v nyní po změně majitele vypuštěn a rekonstruován. Na rybnících Kačírek a Hlučovská tůň je možno rybařit s povolenkou majitelů. Pro ubytované na penzionech Milča a Malba se poskytuje za poplatek povolenka na rybník Hlučovská tůň u správce objektů.

Rybníky Kokořínského údolí jsou nehluboké a neudržované. Vyskytují se zde převážně kapři, amuři, tolstolobyci, sumci, štiky candáti a bílé ryby. Rybářská sezóna zde začíná 1.dubna a lov dravců je od 1.července a končí 1. prosince.


Šipky

V poslední době se na Kokoříně rozmohl šipkařský sport. Šipky si lze zaházet v těchto obcích: Kokořín, Vysoká, Ráj, Lobeč, Nosálov. V obci Kokořín taktéž působí šipkařské družstvo Lojza Team, které zatím hraje 1.oblastní divizi.
Jezdectví


Projížďka na koni krásnou krajinou v člověku zanechá nezapomenutelný zážitek, vždy» nejkrásnější pohled na svět je z koňského hřbetu. V Kokořínském údolí je možné si tuto příjemnou zábavu dopřát v Hucul klubu na farmě Laka v Ráji u Mšena. Jejich huculští koně uspokojí jak úplného začátečníka, tak i zkušeného jezdce. Pro čerstvé novice v sedle zde mají hipodrom, kde se naučí základům jezdectví, zalíbí-li se vám v sedle můžete si zaplatit další výcvik, pro zdatnější pak nabízejí vyjížďky po okolí anebo pak několika denní putování na koních. Velice romantické jsou i kočárové vyjížďky. Cenu jednotlivých služeb a další bližší informace vám budou poskytnuty na tel.: 315693189.
Motorismus


Plochá dráha
Ještě v letech nedávno minulých vás při příjezdu do Mšena vítala tabule "Mšeno, středisková obec motorismu." A bylo tomu skutečně tak. Ve Mšeně a jeho blízkém okolí se konaly motocyklové enduro soutěže, na stadionu se konaly významné podniky mistrovství republiky i světa na ploché dráze, v okolí se jela tehdy ještě "Škoda Rally". V osmdesátých a začátkem devadesátých let se vše postupně vytratilo. Důvodů bylo pravděpodobně více - nezájem pořadatelský, nedostatek peněz, ochránci životního prostředí. Kdo ví? Obrat nastal s příchodem pana Opočenského a jeho kapitálu do Mšeno. Za několik let dokázal zchátralý stadion zmodernizovat tak, že zde bylo opět možno pořádat podniky mistrovství světa. Tomáši Topinkovi poskytl velmi kvalitní zázemí a dopomohl mu k následnému titulu mistra republika a vítězství v prestižní Zlaté přilbě.

Po jeho odchodu to po nějakou dobu vypadalo, že motory plochodrážních strojů již ve Mšeně nezaburácí. Opak byl pravdou. Plochodrážní nadšenci pod vedením pana Vladimíra Wasyliva založili v dubnu 1999 Plochodrážní klub a po velmi velkém úsilí vrátili město na mapu jak republikového, tak světového mistrovství.Nahoru